Skip navigation
Het totaalprogramma VVE Totaal! richt zich specifiek op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt verdere ontwikkeling en verdieping van de vaardigheden van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang. Het programma bestaat uit drie modules: Startblokken; Observeren en registreren en Planmatig werken en communiceren met ouders. 
 
Een module bestaat uit vijf tot tien bijeenkomsten en vier consultaties op de werkvloer. Deelnemers maken een portfolio waaruit hun ontwikkeling blijkt. De eindbeoordeling vindt plaats in een persoonlijk gesprek. Naast het programma voor pedagogisch medewerkers is er voor het management een module om de pedagogisch medewerkers te begeleiden op de werkvloer in het werken met het VVE programma. Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op