Skip navigation

Wat is een proeftuin

Aanzet probeert steeds meer maatwerk te leveren zodat de ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders nog beter aansluit bij hun behoeften, talenten en ontwikkelkansen. Daarom werken we met scholen aan proeftuinen, bedoeld om van te leren en om ervaringen op te doen. In de proeftuinen werken we aan gelijke kansen thema’s. Het doel is verbinden en krachten bundelen om het kansenaanbod door te ontwikkelen. Dat betekent: geen losse projecten, maar werken vanuit een gedeelde visie en werkwijze en een gemeenschappelijk plan van aanpak, maatwerk per school en wijkgericht werken. 

Scholen bepalen zelf wat zij nodig hebben om kansenongelijkheid te verkleinen. We ontzorgen en versterken scholen en kinderopvang in aandachtswijken. Aanzet houdt regie op de kwaliteit. We monitoren het bereik, doen praktijkonderzoek en richten leerkringen in.