Skip navigation

Wat is een proeftuin

Aanzet probeert steeds meer maatwerk te leveren zodat de ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders nog beter aansluit bij hun behoeften, talenten en ontwikkelkansen. Daarom werken we met scholen aan proeftuinen, bedoeld om van te leren en om ervaringen op te doen. In de proeftuinen werken we aan gelijke kansen thema’s. Het doel is verbinden en krachten bundelen om het kansenaanbod door te ontwikkelen. Dat betekent: geen losse projecten, maar werken vanuit een gedeelde visie en werkwijze en een gemeenschappelijk plan van aanpak, maatwerk per school en wijkgericht werken. 

Scholen bepalen zelf wat zij nodig hebben om kansenongelijkheid te verkleinen. We ontzorgen en versterken scholen en kinderopvang in aandachtswijken. Aanzet houdt regie op de kwaliteit. We monitoren het bereik, doen praktijkonderzoek en richten leerkringen in.

Proeftuin 0-2 jaar

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Aanzet doet mee in de lokale coalitie Kansrijke Start met een Proeftuin gericht op een preventief aanbod voor (aanstaande) ouders en kinderen van 0 tot 2  jaar.

Proeftuin Schakelklas op Maat

In de Proeftuin Schakelklas op Maat bieden we een preventief wetenschappelijk onderbouwd aanbod op maat voor ouder en kind met een (dreigende) taalachterstand. Kinderen worden op school en thuis ondersteund in hun taalontwikkeling.

Proeftuin Toeleiding Taalenthuis

Met de Proeftuin Toeleiding Taalenthuis helpen we samen met de Kleine Ambassade om een succes te maken van het Taalenthuis van Bibliotheek de Plataan. Dit is een plek waar jongeren van 9 tot 18 jaar op verschillende manieren bezig kunnen zijn met taal en waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de jongeren zelf.

Proeftuin Beroepsoriëntatie

In een blok van vier lessen maken leerlingen van groep 7 en 8 kennis met een beroep. Een gastdocent komt op school vertellen over zijn of haar beroep, we gaan op stap voor een bedrijfsbezoek of excursie, we doen onderzoek en leren presenteren. Bij de Proeftuin Beroepsoriëntatie ontdekken kinderen waar hun interesse ligt en wat hun toekomstmogelijkheden zijn.

Proeftuin Allround Ouderconsulent

Onze Ouderconsulenten organiseren, vanuit een gezamenlijk plan van aanpak met school, ouderkameractiviteiten. Ze bieden ouders ambulante ondersteuning op school, thuis en in de wijk. En hebben een uitgebreid (in)formeer netwerk in de wijk, zodat ouders de juiste ondersteuning weten te vinden en professionals korte lijnen hebben en beter kunnen samenwerken.

Proeftuin Thuis in Taal

In de Proeftuin Thuis in Taal ontwikkelen we een aanbod voor coaching van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen.