Skip navigation
TINK staat voor: Taal- en Interactievaardigheden Kinderopvang. Als íets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat de goede interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.

In de TINK training staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Aan de hand van actiekaarten, kijkwijzers en reflectieve werkvormen leren deelnemers om hun interactievaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd aan hun eigen taalvaardigheid te werken. Zo kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op