Skip navigation

Gelijke kansen door ongelijke behandeling

Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken helpen wij kinderen en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start, thuis en op school. Doe met ons mee!

Onze proeftuinen

Aanzet levert steeds meer maatwerk zodat de ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders aansluit bij hun behoeften, talenten en ontwikkelkansen. In onze proeftuinen werken we samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke partners aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt.

Het laatste nieuws

Volg ons op