Skip navigation

Stichting Aanzet spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel, volledig en toegankelijk te maken en te houden. Ondanks voortdurende controle kunnen zich onjuistheden bevinden in de gegevens op deze internetsite en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van de website of informatie op de website en voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van gegevens op deze website. Het voorgaande geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of op een andere manier wordt verwezen.

Op de website van Stichting Aanzet worden contactformulieren gebruikt die bezoekers van de website kunnen invullen voor meer informatie. Wij vragen hierbij persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt. Wij zullen de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Deze derden zijn niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.