Skip navigation

Sterke gezinnen, sterke scholen en sterke wijken

Dat zijn de pijlers van een positief jeugd- en onderwijsbeleid. Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken waar je talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. We werken samen met gemeenten, opvang- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan een meerjarige samenhangende kansenaanpak.

Wijkgerichte kansenaanpak

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Gelijke kansen vraagt een ongelijke behandeling.

Aanzet helpt gemeenten en scholen om een kansenaanpak te ontwikkelen die school, thuis en de wijk verbindt. Onze aanpak is laagdrempelig, maatwerk en inclusief. Wij leggen de nadruk op preventie, vroegsignalering, ondersteuning en begeleiding. We helpen kinderen en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start, thuis en op school.

Samenwerken aan gelijke kansen

Aanzet zet zich met maatschappelijke partners in de regio in om: 

  • Projecten meer en beter op elkaar te laten aansluiten. We verbinden succesvolle projecten van Aanzet en onze partners. Zo krijgen we een beter beeld van de ontwikkelopgave voor een sluitend kansenaanbod. 
  • Het gemeentelijke beleid te beïnvloeden om nog meer focus en geld in te zetten op kansengelijkheid voor elk kind. Er zijn gesprekken met de gemeenten in de Waterwegregio en de Gelijke Kansen Alliantie. 
  • Een brug te slaan tussen praktijk en wetenschap. We zetten leerkringen voor professionals op, we delen actief kennis en ervaring tussen partijen en we investeren in praktijkonderzoek.
Barbara Berkelaar

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Barbara Berkelaar of bel ons.