Skip navigation
Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches bij de invulling van hun rol. Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier kennis- en netwerkbijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch. Tijdens deze bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Als lid van Platform PiT! word je uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van Platform PiT! waar je tips en kennis met ander leden kunt uitwisselen.
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op