Skip navigation
Met het observatie- en registratiemodel KIJK! zijn pedagogisch medewerkers beter in staat om het aanbod te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Zij leren de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Het volgen van de ontwikkeling, signaleren van eventuele (dreigende) achterstanden en kind- en ontwikkelingsgericht werken sluiten zoop elkaar aan. Daarnaast leren zij werken met de ontwikkelingslijnen, rapporten lezen en analyseren en met de online module KIJK! Deze is webbased waardoor observeren en registreren niet meer gebonden is aan plaats, tijd en papierwerk.
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op