Skip navigation
Baby’s maken ontzettend veel ontwikkelingen door, vooral in het eerste jaar. Er verandert veel op motorisch, cognitief, zintuiglijk en taalkundig niveau. Een baby leert kruipen, staan, lopen. Maar ook op emotioneel gebied verandert er veel. Een baby moet zich bijvoorbeeld leren hechten aan een hechtingspersoon (de pedagogisch medewerker op de kinderopvang). Om al deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te ondersteunen moet iedereen die met baby’s (0-jarigen) werkt een aanvullende scholing volgen. 

Bij de training Werken met Baby's ligt de nadruk op bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerker hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. Interactie is het sleutelwoord. Je leert over:
  • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag;
  • de fysieke ontwikkeling van een baby;
  • de mijlpalen in de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen.
Hanneke van Gelder

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Hanneke van Gelder of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op