Skip navigation
LOGO 3000 is een onderbouwde interventie voor de ondersteuning van peuters en kleuters in hun taalontwikkeling. Middels aantrekkelijke materialen (woordclusters, praatplaten, leerkrachtkaarten, enz.), de inzet van pedagogisch medewerkers/leerkrachten, muziek, werkbladen en een digitale omgeving wordt de woordenschat van jonge kinderen snel en speels uitgebreid. 

LOGO3000 is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. De NJI databank heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie die het programma heeft getoetst en oordeelt dat het effectief is en bovendien ‘goed onderbouwd’.

Voor wie?

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang en leerkrachten in de onderbouw.

Doelen

LOGO3000 is een interventie voor peuters en kleuters met een achterstand in de woordenschat met als doel dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit Basislijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Op deze manier wordt de woordenschatachterstanden bij jonge kinderen verkleind zodat zij succesvol het vervolgonderwijs van groep 3 kunnen volgen.

Werkwijze

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten krijgen na een twee uur durende online training diverse materialen aangereikt. Deze materialen bestaan uit opgemaakt wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes, versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen te vergroten. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten gaan hierna met hun eigen team zelfstandig aan de slag.
Jennifer Timmer

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Jennifer Timmer of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op