Skip navigation

Proeftuin Thuis in Taal

In de Proeftuin Thuis in Taal ontwikkelen we een aanbod voor coaching van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Volg ons op