Skip navigation

Proeftuin Schakelklas op Maat

In de Proeftuin Schakelklas op Maat bieden we een preventief, wetenschappelijk onderbouwd aanbod op maat voor ouder en kind met een (dreigende) taalachterstand, waardoor kinderen op school en thuis worden ondersteund in hun taalontwikkeling.

Volg ons op