Skip navigation

Proeftuin Schakelklas op Maat

In de Proeftuin Schakelklas op Maat bieden we een preventief, wetenschappelijk onderbouwd aanbod op maat voor ouder en kind met een (dreigende) taalachterstand, waardoor kinderen op school en thuis worden ondersteund in hun taalontwikkeling.
Shanti Jhakry

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Shanti Jhakry of bel ons.

Volg ons op