Skip navigation

Voor alle vaders

Voor alle vaders in de breedste zin van het woord, in welke fase van het vaderschap dan ook. Het Vadercafé is dé plek voor goede gesprekken over het vaderschap, over opvoeden en school én er worden leuke vader-kind activiteiten georganiseerd.

Vaderbetrokkenheid

We zorgen voor ontmoeting en verbinding van vaders onderling, met hun kind(eren), met school en in de wijk. En voor positieve betrokkenheid van vaders bij de ontwikkeling, opvoeding en de school van hun kind(eren).

Het Vadercafé van Aanzet is een bijeenkomst voor vaders waar zij elkaar kunnen ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Nawal Al-baz

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Nawal Al-baz of bel ons.

Onze andere projecten

Volg ons op