Skip navigation

Proeftuin Allround Ouderconsulent

Onze Ouderconsulenten organiseren, vanuit een gezamenlijk plan van aanpak met school, ouderkameractiviteiten. Ze bieden ouders ambulante ondersteuning op school, thuis en in de wijk. En hebben een uitgebreid (in)formeer netwerk in de wijk, zodat ouders de juiste ondersteuning weten te vinden en professionals korte lijnen hebben en beter kunnen samenwerken.

De Allround Ouderconsulent verbindt, verbetert en integreert ondersteuning in de opvang, op school en na school in een wijkgerichte kansenaanpak. Dat gebeurt op school: in de Ouderkamer, waar ouders elkaar tijdens een wekelijks, breed activiteitenaanbod kunnen ontmoeten, informatie en voorlichting krijgen over hoe ze hun kind kunnnen ondersteunen en hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

De Allround Ouderconsulent:
> Bevordert ouderbetrokkenheid en thuisbetrokkenheid.
> Draagt bij aan kennis en opvoedvaardigheden ouders.
> Zorgt voor toeleiding naar extra ondersteuning.
> Vergroot het netwerk van ouders.
> Laat ouders participeren en maakt ze zelfredzamer
Barbara Berkelaar

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Stichting Aanzet? Stuur dan een mail aan Barbara Berkelaar of bel ons.

Volg ons op