Moedertaal geen hinderpaal

maar juist

springplank een springplank naar schoolsucces!

Ruim 100 bezoekers op Conferentie " Moedertaal geen hinderpaal, maar juist een springplank naar schoolsucces! "

Voor de derde maal op rij organiseerde Stichting Aanzet i.s.m. De Globe een NT2-conferentie met ditmaal het belang van de moedertaal als onderwerp.

Dr. Martine Delfos nam de zaal mee met vele aansprekende voorbeelden uit haar praktijk en persoonlijk leven. Ze vroeg de aanwezigen stil te staan bij alle eisen die we stellen aan nieuwkomers, zowel de kinderen als hun ouders. "Hoe gaan we om met kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben?" Zelf is Martine het Frans, haar moedertaal, gaan studeren op latere leeftijd. Pas toen kreeg ze meer vat op het Nederlands, zo gaf zij aan. De moedertaal is de basis van waaruit kinderen (en hun ouders) Nederlands als 2e taal kunnen leren Met en door de taal kunnen we communiceren, emotie uitdrukken, cultuur overdragen. “De moedertaal is een deel van ieders identiteit, dat moeten en mogen we als professionals niet vergeten!", zo eindigde Martine Delfos haar inspirerende lezing.

Dr. Resi Damhuis, vervolgde de middag met een lezing over het belang van het voeren van taal-denkgesprekken met kinderen. Zo gaf zij aan dat goede denkvragen en prikkelende beweringen kinderen aan het denken kunnen zetten. En als je dan enkele goede (open) vragen stelt en vooral ruimte geeft aan kinderen om te reageren, ook op elkaar, dan schep je ruimte om de taal te laten ontwikkelen en te verdiepen. Kinderen leren dan zelf wat ze nog niet weten of kunnen zeggen en zijn vanuit de behoefte om het te willen zeggen gemotiveerd om de taal goed te leren. Resi gaf diverse voorbeelden op welke wijze de eigen taal een plek kan krijgen in het onderwijs en verwees voor meer informatie naar de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ die alle scholen dit voorjaar hebben ontvangen.

Uit de zaal kwamen veel positieve reacties na afloop van de middag.

Een greep uit de vele positieve reacties na afloop:

>Een andere kijk gekregen op NT2 kinderen en hun ouders en op hoe wij omgaan met hen.
>Deze middag was krachtig, verfrissend en verwarmde mijn hart! Met recht een inspiratiemiddag!
>Zeer zinvolle en inhoudelijke middag.
>Dit moeten alle scholen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis horen.
>Inspirerend om iemand te horen die zelf drietalig opgevoed is en daar nu als volwassene op terugkijkt.
>Prikkelend en revolutionair.
>Meer gevoel voor leerlingen die NT2 op moeten pakken.
>Heel interessant. Heb n.a.v. lezingen wel allerlei vragen voor de praktijk. Waar kan ik ermee terecht?

 

vld24 vld24 2 vld24 3 vld24 4 vld24 6 Web web2 web3

jaarverslag buttonteam buttonnieuws button

Stichting Aanzet
info@stichtingaanzet.nl
telefoon: 010 - 23 22 111

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

volg aanzet op facebook

© Copyright Stichting Aanzet 2019