Skip navigation

NT2 Conferentie

16 januari 2023

NT2 Conferentie

Wat een mooie opkomst tijdens de NT2 conferentie op woensdag 11 januari! Ruim 85 professionals die betrokken zijn bij het (NT2) onderwijs namen delen aan de conferentie. De middag werd geopend door wethouder Jack Silos en directeur Barbara Berkelaar van Stichting Aanzet. Het thema van de conferentie was ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Stichting Aanzet en Team Taal en Cultuur streven naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

De middag startte met een inspirerende lezing van Karim Amghar over kansen(on)gelijkheid. In de workshop van ‘Third Culture Kids’ door Anne Dorst en Agnieszka van Maren kwam goed naar voren dat cultuur onlosmakelijk verbonden is met identiteit. Bij de workshop van Youssef Azghari over ‘Hoe bespreek je cultuurbepaalde dilemma's in de klas?’ ging het vooral over hoe je omgaat met botsende waarden. Wat doen we als leerlingen doorschieten in hun mondigheid? Welke rol spelen familie, vrienden en leraren in de opvoeding van kinderen? Hoe maak je deze cultuurbepaalde dilemma’s bespreekbaar in de klas? Tijdens de workshop ‘Taaldenken in spel’ door Sandra Broers ging het over de zes interactievaardigheden om jonge meertalige en minder taalvaardige kinderen, te stimuleren in hun taalontwikkeling.

Stichting Aanzet en Team Taal en Cultuur organiseren ieder jaar een NT2 conferentie, in opdracht van gemeente Vlaardingen, voor professionals die werken met kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Met actuele kennis en inspiratie voor professionals die betrokken zijn bij het (NT2) onderwijs houden we de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang, het primair en speciaal onderwijs in Vlaardingen e.o. op hoog niveau voor alle kinderen!

Volg ons op