Skip navigation

Geslaagde bijeenkomst VVE conferentie

03 november 2022

Geslaagde bijeenkomst VVE conferentie

Op woensdagmiddag 2 november 2022 organiseerde Aanzet een VVE conferentie met als thema 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!' Aanzet organiseert ieder jaar een VVE conferentie in opdracht van de gemeente Vlaardingen, voor professionals die werken met voor- en vroegschoolse educatie.

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij. Gelijke kansen vraagt een ongelijke behandeling. Daarom was er een lezing van Özcan Akyol, gevolgd door onder andere een workshop over 'het verschil jongens versus meisjes' door Saskya Wiegel. Een workshop over 'omgaan met bijzonder gedrag in je groep' door Tischa Neve en een workshop over 'kijken en observeren van het spel van jonge kinderen' door Levineke van der Meer. Dit allemaal in de voor- en vroegschoolse educatie; want hoe eerder hoe beter!

Met actuele kennis en inspiratie voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden we de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en op basisscholen in Vlaardingen e.o. op hoog niveau voor alle kinderen!

Volg ons op