Skip navigation

Aanzet en Petje af Waterweg bundelen krachten in de strijd voor gelijke kansen

06 februari 2022

Aanzet en Petje af Waterweg bundelen krachten in de strijd voor gelijke kansen

Aanzet en Petje af Waterweg willen fuseren. Het aanbod van Aanzet voor kinderopvang en scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is gericht op ouderbetrokkenheid en onderwijskansen. Het programma van Petje af is gericht een waardevolle aanvulling! Petje af Waterweg kan onder de vlag van Aanzet nog meer kinderen en ouders bereiken en de impact in de Waterwegregio vergroten.

Petje af

Op 45 plaatsen in Nederland kunnen kinderen van 10 tot 14 jaar deelnemen aan het Petje af programma. Aanzet was in 2016 betrokken bij de oprichting van Stichting Petje af Waterweg. Petje af Waterweg heeft locaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Om gelijke kansen te creëren biedt Petje af aan kinderen van 10 tot 14 jaar wekelijks op zondag een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma. Kinderen komen in aanraking met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij het Petje af programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Proeftuinen

De eerste stap in een vernieuwende manier van samenwerken van Aanzet, Petje af Waterweg en het onderwijs bestaat uit de inrichting van proeftuinen. Daarmee wil Aanzet de ondersteuning thuis, op school en in de wijk verbinden, verbeteren en verbreden. Op een aantal basisscholen in Vlaardingen richt Aanzet een ‘proeftuin Petje af’ in. De ambitie is om het Petje af programma wijkgericht ook als naschoolse activiteit aan te bieden en te verbinden aan andere projecten van Aanzet gericht op ouderbetrokkenheid en de Vlaardingse Zomerschool.

Leven Lang Ontwikkelen

Aanzet en Petje af Waterweg hebben zich aangesloten bij het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de Riverboard om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Eén van de projecten waaraan zij willen meewerken is om voor kinderen vanaf groep 6 een loopbaanoriëntatieprogramma te ontwikkelen op basis van een individuele Routekaart. Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om - al dan niet in schoolverband - bij bedrijven in de regio kennis en ervaring op te doen, onder andere op het gebied van Techniek, Food, Zorg, Havens en de Vrijetijdseconomie zodat zij én hun ouders enthousiast worden voor de baanmogelijkheden in onze regio.

Wil je meer weten?

Bel Barbara Berkelaar, directeur/bestuurder van Aanzet via 06 20 23 39 28 of mail naar b.berkelaar@stichtingaanzet.nl of
bel Nicolien De Koning, locatiemanager Petje af Waterweg via 088 - 330 11 27 of mail naar nicolien.dekoning@petjeaf.nl en kijk op de website www.petjeaf.nl/waterweg

Volg ons op